Scalas Vänner
St. Östergatan 12,
271 34 YSTAD
Tel.: 0706-44 76 80
e-post:info@bioscala.se
Hemsida: www.bioscala.se

Scala också på
>>>

Bli medlem i Scalas Vänner - Bg 5603-7575
200 kr/år och se din elfte film gratis. Skicka även ett mejl till info@bioscala.se med namn, adress och e-postadress, så att vi kan bekräfta

Hitta till Scala>>>>>

Ordförande: Bengt Nilsson
Vice ordförande: Barbro Hallenberg
Sekreterare: Bernt Östlund
Kassör:
Cilluf Svensson
Ansvarig filmutskottet: Lars-Christer Karlsson
Övriga styrelsen: Maria Roxenius, Cecila Jeppsson,Jonas Lindhe, Eva Helmersson
Suppl: Bo Svensson, Kirsten Olsson, Sverker Ahrent

Kontaktperson: Lars-Christer Karlsson,
0706-44 76 80
Kontaktperson teknik: Kent Svanström
0730-84 36 42

Maskinister: Roger Möller, Kent Svanström, Jonas Lindhe